W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: Zadzwoń +48 607 447 688

Pełna księgowość

Firma nasza posiada wymagane certyfikaty i doświadczenie do świadczenia usług w zakresie rozliczania przedsiębiorców w formie pełnej księgowości. Cena usługi zaczyna się od 500 zł miesięcznie (szczegóły w cenniku). Zapraszamy do kontaktu.

Dla kogo pełna księgowość:

Pełna księgowość (księgi handlowe) to najbardziej zaawansowana i sformalizowana forma prowadzenia ewidencji księgowej. Prowadzenie ksiąg handlowych nie jest zadaniem łatwym, dlatego wymaga zatrudnienia specjalisty lub zlecenia księgowości do uprawnionego biura rachunkowego (nie wszystkie mają uprawnienia do prowadzenia ksiąg handlowych).

Przepisy ustawy definiują podmioty, które są zobowiązane do prowadzenia ewidencji księgowej w formie pełnej księgowości:

Inne podmioty (osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie) mogą stosować pełną księgowość od początku działalności lub od początku następnego roku obrotowego, jeżeli ich przychody nie przekraczają określonego limitu, muszą jednak w tym przypadku zawiadomić o tym urząd skarbowy właściwy w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym.

Przedsiębiorcy objęci obowiązkiem prowadzenia pełnej księgowości oraz firmy, które dobrowolnie wybrały taką formę obowiązane są stosować określone ustawą zasady rachunkowości, rzetelnie i jasno przedstawiając sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy.

Przy prowadzeniu pełnej księgowości zasady opodatkowania podmiotów nieposiadających osobowości prawnej są takie same jak przy księgowości uproszczonej. Różnica jest w samym sposobie prowadzenia ksiąg.

Osoby prawne od dochodu ustalonego na zasadach ogólnych płacą podatek według stawki liniowej 19%.

Rachunkowość firmy (przy pełnej księgowości) obejmuje:

Zalety:

Pełna kontrola sytuacji finansowej w firmie
Możliwość ustalania własnych planów kont dostosowanych do specyfiki prowadzonej działalności

Wady:

Duży stopień komplikacji
Kosztowna rachunkowość
Konieczność spełnienia wielu dodatkowych wymagań stawianych przez ustawę o rachunkowości

© 2018 by Prodesso biuro rachunkowe Płock