W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: Zadzwoń +48 607 447 688

O firmie

Z prawdziwą przyjemnością witamy Państwa na stronie firmy Prodesso. Zawarty w niej materiał dotyczy świadczonych przez nas usług z pełnego zakresu zagadnień dotyczących rachunkowości, rozliczeń podatkowych i usług pokrewnych.
W ofercie naszej firmy znajdziecie Państwo kompleksowe usługi dla każdego podmiotu gospodarczego.
Biuro posiada certyfikat:
certyfikat księgowy 2
Ministerstwa Finansów uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, a pracownicy biura gruntowne wykształcenie ekonomiczne zdobyte na renomowanych uczelniach wyższych, potwierdzone dyplomami, certyfikatami i świadectwami.

Gwarancja usług

Biuro posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w firmie PZU, które gwarantuje Państwu naszą pełną odpowiedzialność finansową za świadczone usługi.
Nasze biuro rachunkowe gwarantuje wykonywanie obowiązków z najwyższą zawodową starannością oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W swojej pracy kierujemysięodpowiedzialnością oraz rzetelnością, przestrzegając terminów ustalonych z klientem.
Wszelkie informacje przekazane przez klienta, traktowane są jako poufne w czasie trwania oraz po zakończeniu umowy. Do przygotowanych dokumentów dostęp mają wyłącznie upoważnieni pracownicy.

Powierzenie i przetwarzanie danych osobowych odbywasięwyłącznie w celu realizacji zawartej umowy i w zakresie, jaki jest niezbędny dla wywiązaniasięz jej postanowień. Dane osobowe są przetwarzane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa ustalonych przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926 j.t. z późn. zm.).

© 2021 by Prodesso