W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: Zadzwoń +48 607 447 688

Formy opodatkowania jednoosobowej działalności gospodarczej.

Wybór formy opodatkowania przez zaczynającego kroki przedsiębiorcę jest bardzo istotny, ponieważ wpływa on na wysokość przyszłego podatku (który musimy odprowadzić do Urzędu Skarbowego) jak również na rodzaj i zakres prowadzonych ewidencji księgowych (co ma wpływ na koszty, które poniesiesz zlecając to do biura rachunkowego).
Wyróźnić możemy 4 rodzaje formy opodatkowania:

Przy wyborze jednej z dwóch pierwszych form opodatkowania podatek płacisz od dochodu, czyli różnicą między faktycznie uzyskanym przychodem, a kosztami jego uzyskania. Przy opodatkowaniu w formie ryczałtu koszty uzyskania przychodu nie mają wpływu na wysokość Twojego podatku (podatek płacisz jedynie od przychodów), natomiast w przypadku wyboru opodatkowania w formie karty podatkowej podatek płacisz ustalony ryczałtowo ( ani przychody, ani koszty jego uzyskania nie mają wpływu na wysokość podatku).

Opodatkowanie na zasadach ogólnych.

Jest to podstawowa forma opodatkowania. Przyznawana jest z automatu. Nie musisz zgłaszać tej formy opodatkowania do Urzędu Skarbowego (w przeciwieństwie do trzech pozostałych). jeżeli ktoś nie zgłosić w ustalonych terminach innej formy opodatkowania musi rozliczać się w ten właśnie sposób. Aby ustalić dochód do opodatkowania należy od przychodów z działalności gospodarczej odjąć koszty uzyskania. Przychody i koszty należy wykazywać w ewidencji zwanej podatową księgą przychodów i rozchodów (w skrocie KPiR).
W przypadku bardzo dochodowej działalności (jeżeli roczne przychody przekraczają równowartość 1 200 000 EURO) musisz prowadzić już księgi rachunkowe (tzw. pełną księgowość).
Opodatkowanie na zasadach ogólnych wyróżnia dwie stawki podatku.

Miesięcznie (z automatu) lub kwartalnie (spełniając określone warunki i informując o tym Urząd Skarbowy) wpłacasz zaliczki na podatek. Po zakończeniu roku podatkowego musisz złożyć roczne zeznanie podatkowe na formularzu PIT-36. Na formularzu tym łączysz dochody uzyskane z działalności z innymi dochodami (np. jeżeli jesteś zatrudniony w jakiejś firmie, a działalność to tylko dodatek). Przy tej formie opodatkowania dochód z działalności gospodarczej możesz rozliczyć wspólie z małżonkiem, możesz również skorzystać z ulg podatkowych (np. na dzieci).

Opodatkowanie podatkiem liniowym 19 procent

Tak jak w przypadku opodatkowania na zasadach ogólnych również dochód jest liczony jako różnica między przychodami i kosztami ich uzyskania. Nie ma też różnicy, jeżeli chodzi o ewidencję przychodów i kosztów: KPrR lub obowiązkowo księgi handlowe (w przypadku przekroczenia przychodów 1 200 000 EURO rocznie).
Zaletą tej formy rozliczania podatku jest to, że zawsze płacimy 19 procent od dochodu. Niezależnie, czy przekroczymy określaną rocznie granicę dochodu powodującą skok na 32 procent. Jest to forma opodatkowania korzystna przy przekraczaniu w skali roku określonego dla danego roku pułapu przejęcia na 32 procent (w przeciwnym wypadku nie ma sensu ekonomicznego).
Wady tej formy rozliczania: informowanie Urzędu Skarbowego o zamiarze rozliczania się w taki sposób, rozliczenie na niezaleźnym formularzu (pit 36L) , który nie daje moźliwości rozliczania wspólie z małżonkiem, korzystania z ulg podatkowych (np. na dzieci).

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Jest to specyficzna forma opodatkowania. Podatek płacisz od przychodu (nie interesują Ciękoszty). Prawo do rozliczania się w takiej formie jest ograniczone. Jedynie pewna grupa podatników, wyraźnie zdefiniowana, może skorzystać z tej metody. Wysokość stawek ryczałtu uzależniona jest od rodzaju działalności (stawki podatkowe: 20%, 17%, 8,5%, 5,5% i 3%).
Dużą zaletą tej formy opodatkowania jest prostota prowadzonej ewidencji księgowej (musisz prowadzić tylko ewidencję przychodów, odpada cała ewidencja kosztów, na pewno zaoszczędzisz na tym w biurze rachunkowym).
Największą wadą jest uzależnienie podatku tylko od przychodów. Jesteś zobligowany zapłacić podatek bez względu na to, czy miesiąc być dobry, czy też koszty przewyższyły przychody. Rozliczenie roczne dokonujesz na formularzu PIT-28. Nie łączysz tych przychodów z innymi (np. z pracą na etacie), nie możesz teź skorzystać z ulg podatkowych (np. na dziecko) czy też rozliczyć się wspólie z małżonką (kiem).

Karta podatkowa

Możliwość rozliczania się na karcie podatkowej przeznaczona jest dla podatników prowadzących ściśle określone rodzaje działalności gospodarczej. Kwalifikując się do tej grupy musisz spełnić jeszcze określone warunki:

Wysokość ryczałtowej stawki podatku uzależniona jest od:

Zalety: praktycznie prawie brak ewidencji księgowej (nie licząc pracowników), stała kwota podatku do zapłacenia.
Wady: Tak jak przy ryczałcie podatek płacimy niezależnie od kosztów. Może się zdarzyć, że koszty będą większe, a podatek mimo wszystko jest do zapłacenia.

Podsumowanie

Podstawowa forma to zasady ogólne, jeżeli korzystniej po obliczeniach wyjdzie inna to do 20 stycznia następnego roku możemy to zmienić na kaźdą z trzech pozostałych (jeżeli nasza działalność się kwalifikuje). W celu dopasowania formy opodatkowania zapraszamy do kontaktu.

© 2021 by Prodesso