W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: Zadzwoń +48 607 447 688

Jak rozpocząć działalność gospodarczą w Płocku?

Jednoosobowa działalność gospodarcza nie narzuca na przedsiębiorcę wyboru nazwy firmy (frimą jest jego imię i nazwisko, nazwa nie jest obowiązkowa). Jednak warto poświęcić trochę czasu i pomyśleć nad oryginalną nazwą umieszczoną przed imieniem i nazwiskiem. Jest to pewien wyróżnik naszej firmy od innych osób o tym samym imieniu i nazwisku, poważniej wygląda i łatwiej zapada w pamięć potencjalnych klientów.

Pierwsze kroki po wybraniu nazwy dla swojej firmy powinnaś/powinieneś skierować do Urzędu Miasta w Płocku (ewentualnie wypełnić formularz na stronie internetowej ceidg.gov.pl).

Formularz Ewidencji działalności Gospodarczej

Na miejscu będziesz musiała/musiał wypełnić formularz Ewidencji działalności Gospodarczej, w skrócie ceidg-1. Urząd Miasta na podstawie formularza powiadomi również Urząd Statystyczny (który nada nam Regon) Urząd Skarbowy i Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Warto przejrzeć ten formularz wcześniej i przygotować się do wypełnienia. Najprościej wypełnić go w domu na spokojnie na stronie www.ceidg.gov.pl i tylko potwierdzić w Urzędzie (oszczędność czasu). Możemy wypełnić cały formularz na w/w stronie internetowej, wydrukować i w ciągu 7 dni potwierdzić pisemnie w Urzędzie Miasta.

Formularz ceidg-1 znajdziemy na stronie www.ceidg.gov.pl. Formularz ten można również otrzymać na miejscu na stanowisku nr 2 w Urzędzie Miasta.

Formularz ten obliguje nas do wybrania rodzaju działalności. Niestety rodzaju działalności, jaką zamierzamy prowadzić nie wystarczy opisać słownie. Musimy podać jej kod według Polskie Klasyfikacji działalności (w skrócie PKD). W Urzędzie Miasta udostępnić Ci grubą książkę z kodami działalności, ale stracisz wiele czasu zanim znajdziesz swoją. Wypełniając formularz w domu możemy posłużyć się wyszukiwarką kodów ze strony GUS http://www.stat.gov.pl/Klasyfikacje/

Wybór rodzajów działalności - PKD

Nie ma ograniczenia odnośnie rodzajów działalności, które podasz do wpisu do ewidencji działalności. Jednak wpis do ewidencji ogranicza Cię, co do działalności, jaką możesz prowadzić (możesz wystawiać rachunki/faktury tylko na działalność zdefiniowaną we wpisie do ewidencji). Dlatego warto z góry przewidzieć i wpisać na wniosku jak najwięcej działalności, o które Twoja firma może w przyszłości poszerzyć działalność. Jdziałalności zdecydujesz się z czasem na rozszerzenie działalności o pewne produkty lub usługi, nie stracisz czasu na wizytę w urzędzie i aktualizowanie wpisu do ewidencji.

Dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej

W formularzu ceidg-1 musisz określić również dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej. Teoretycznie działalność możesz prowadzić już od chwili złożenia wniosku w Urzędzie Miasta. Jednak w praktyce czeka Cię jeszcze trochę opóźnień.

Jdziałalności zdecydujesz się być "vatowcem" to musisz udać się do Urzędu Skarbowego i wypełnić druk VAT-R, czeka Cię wizyta w ZUS i zgłoszenie Siebie do ubezpieczenia, ewentualnie pracowników (jdziałalności zatrudniasz), musisz wyrobić pieczątkę, konto firmowe. To są opóźnienia administracyjne, ale dochodzą jeszcze opóźnienia wewnętrzne, dogadanie umów z dostawcami i odbiorcami, organizacja firmy itp. Czasami warto wpisać późniejszą datę rozpoczęcia działalności (przed wystawieniem/otrzymaniem pierwszej faktury). Oszczędzi Ci to trochę składek zusowskich (które jesteś obowiązany płacić od wpisanego dnia rozpoczęcia działalności proporcjonalnie, czyli nawet 15 dni późniejszy termin rozpoczęcia działalności zmniejsza Ci składkę ZUS o te 15 dni nie licząc zdrowotnej, która jest niepodzielna).

Złożyłeś już wniosek w Urzędzie, co Cię czeka dalej?

Wizyta w ZUS zgłoszenie właściciela i pracowników.
Wizyta w Urzędzie Skarbowym jdziałalności wybierzesz VAT.
Musisz jeszcze wyrobić pieczątkę i założyć firmowe konto bankowe (chociaź nie jest wymagane oddzielne dla jednoosobowej działalności, działalności nie narusza to regulaminu kont prowadzonych przez Twój bank)
W razie bardziej szczegółowych pytać pozostajemy do dyspozycji.

© 2021 by Prodesso