W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: Zadzwoń +48 607 447 688

Zwrot VAT za materiały budowlane

Komu przysługuje?

Osobom, które po dniu 1 maja 2004 r. nabyły na podstawie faktur VAT niektóre materiały w związku z budownictwem mieszkaniowym, przysługuje zwrot rónicy VAT zawartego w cenie nabywanych towarów. Zwrot podatku VAT przysługuje osobom któree nabyły towary w związku z:

Prawo do ulgi sss

Prawo do ulgi posiadają podatnicy, którzy:

Wymagania i formalności

Nie można odliczać podatku VAT z tytułu usługi remontowej lub budowlanej. Jeżeli zawieramy umowę z wykonawcą na remont lub budowę, lepiej zlecić tylko usługę, a materiały kupić we własnym zakresie.

Wniosek składamy w związku z nabyciem materiałów, które przed 1 maja 2004 r. opodatkowane były stawką 7% a obecnie opodatkowane są stawką VAT podstawową (obecnie 23 procent, wcześniej 22 procent). Przykładowe materiały kwalifikujące się do ulgi: styropian, gres, wanna, cement, umywalka, grzejnik, glazura, terakota i wiele innych (pełen wykaz materiałów definiuje Obwieszczenie Ministra Infrastruktury Dz. Urz. MI z dnia 27 września 2010 r.)

Odliczyć VAT możemy wyłączie w ramach określonych, pięcioletnich limitów. Limit ten obowiązuje przez pięć lat. Po pięciu latach przysługuje nam nowa kwota limitu.

Wniosek mmoże być składany nie częśćciej niż raz w ciągu roku podatkowego (czyli składając wniosek przykładowo w lutym 2011, następny możemy złożyć dopiero w styczniu 2012).

Formularz i załączniki

Do deklaracji vzm-1 (wraz z załącznikami) dołączyć należy kopię:

Kwota zwrotu podlega wypłaceniu w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku - w standardowych przypadkach.

Kwota zwrotu VAT pozostaje zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Kwoty zwrotu nie wykazujemy w rozliczeniu rocznym PIT.

Prosimy o kontakt w razie jakichkolwiek niejasności.

© 2021 by Prodesso