Warning: Undefined variable $style in /home/prodesso/ftp/stronatym/include/framework.php on line 15
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: Zadzwoń +48 607 447 688

Jak rozpocząć działalność gospodarczą w Płocku?

Jednoosobowa działalność gospodarcza nie narzuca na przedsiębiorcę wyboru nazwy firmy (firmą jest imię i nazwisko przedsiębiorcy, nazwa nie jest obowiązkowa). Jednak warto poświęcić trochę czasu i pomyśleć nad oryginalną nazwą umieszczoną przed imieniem i nazwiskiem. Jest to pewien wyróżnik naszej firmy od innych osób o tym samym imieniu i nazwisku, poważniej wygląda i łatwiej zapada w pamięć potencjalnych klientów ... więcej

Formy opodatkowania jednoosobowej działalności gospodarczej.

Wybór formy opodatkowania przez zaczynającego kroki przedsiębiorcę jest bardzo istotny, ponieważ wpływa on na wysokość przyszłego podatku (który musimy odprowadzić do Urzędu Skarbowego) jak również na rodzaj i zakres prowadzonych ewidencji księgowych (co ma wpływ na koszty, które poniesiesz zlecając to do biura rachunkowego)... więcej

Zwrot VAT za materiały budowlane.

Osobom, które po dniu 1 maja 2004 r. nabyli na podstawie faktur VAT niektóre materiały w związku z budownictwem mieszkaniowym, przysługuje zwrot różnicy VAT zawartego w cenie nabywanych towarów. Zwrot podatku VAT przysługuje osobom które nabyły towary w związku z: ... więcej

© 2021 by Prodesso